Shuntreaktorer

Shuntreaktorer, steglösa eller i steg reglerbara för att hålla ner spänningen när belastningen är låg.

Shuntkondensatorer för tillförsel av reaktiv effekt för att spänningsnivån ej skall sjunka för lågt. Snedavstämda kondensatorbatterier, övertonsfilter och spänningsregulatorer.

  • Även automatiskt inkopplingsbara i steg
  • Övertonsfilter
  • Shuntreaktorer
  • Steglöst reglerbara även för en fast märkeffetkt