Nollpunktsmotstånd

Vid användning av jordfelsskydd som fordrar ett resistivt mätkriterium kan nullpunktsreaktorns aktiva förlustström användas. I vissa fall önskar man emellertid en större aktiv ström varvid det blir aktuellt med nollpunktsmotstånd, som oftast är påbyggda lågspänningsmotstånd på nollpunktsreaktorn.

I resistansjordade nät specificeras till vilket värde strömmen skall begränsas, då utgörs den av nollpunktsmotstånd direkt efter aktuell fasspänning.

Följande tekniska data krävs för att konstruera ett nollpunktsmotstånd:

Fasspänning kV

Märkström, primärt A

  • När påbyggt räknas märkströmmen om efter förhållandet mellan fasspänningen och hjälpkraftlindningens 500 V

Belastbarheten kontinuerligt och belastbarheten vid 100%

  • Vanligast 30% kontinuerligt och 100% i 20 s

För primärmotståndskall kapslingsklass samt brytdon ingå