Kombinerade enheter

Trenchs kombinerade
Nollpunktsbildare/Nollpunktsreaktor/Nollpunktsmotstånd

Allt oftare idag anskaffas till nollpunkten utöver en nollpunktsreaktor med påbyggt nollpunktsmotstånd även en nollpunktsbildare.

Trench, som har levererat långt mer än tre tusen reaktorer till Sverige, kan även
leverera en kombinerad enhet NEA bestående av:

  • Nollpunktsbildare
  • Nollpunktsreaktor
  • Nollpunktsmotstånd

De uppenbara fördelarna med den kombinerade enheten är exempelvis:

  • Utrymmesbesparande konstruktion jämfört med separata enheter
  • Lägre installationskostnader totalt sett
  • Man undviker dubblering av övervaknings- och skyddsenheter

Se även Trench broschyr Neutral Earthing Aggregates E680.