Arbetssätt

Det är vår uppgift att hantera och bevaka hela händelseförloppet från förfrågan till leverans och därmed underlätta för kund, likväl leverantör.
Vi arbetar som agent för utländska ledande leverantörer och vår främsta uppgift är att utgöra den oumbärliga bryggan mellan köpare och säljare.

Vi har ett brett utbud av produkter och våra leverantörer kompletterar varandra på marknaden.

Hur vi arbetar:

Vi är alltid öppna för nya möjligheter inom elkraft. Vi får förfrågningar från entreprenören och lämnar anbud på olika positioner från de leverantörer som vi representerar.

Vårt arbete tar inte slut när produkterna är levererade, utan vi har en löpande kontakt med våra kunder och leverantörer för att tillgodose allas behov.

Vi finns där både för våra kunder och leverantörer även efter leverans och finns alltid nära till hands.

Kontakta gärna oss om ni vill veta mer om våra produkter eller vårt arbetssätt.

Vår Policy:

Att på våra huvudmäns vägnar tillhandahålla produkter och service som möter eller överskrider våra kunders förväntningar samt uppfylla dessa genom att förutse deras behov samt krav.

Vi sätter och granskar våra mål samt förbättrar kontinuerligt effektiviteten på vårt kvalitetsarbete.