Mättransformatorer

Strömtransformatorer 72.5-400 kV