Nollpunktsreaktorer

Vi erbjuder steglöst reglerbara nollpunktsreaktorer under drift för mellanspänningsområdet.

Alternativa utföranden:

  • Beröringssäkra eller öppet utförande
  • Med eller utan påbyggt motstånd
  • Manuella eller utförda med motordon
  • Avstämningsautomatik för automatisk avstämning, med eller utan ströminjicering

Märkdata:

Spänningsnivåer från 6-145 kV

Exempel på reglerområden (3-30A) till (90-900 A) beroende på märkspänningen

Standard förhållande för reglerområde 1:10, viss möjlighet finns även för utförande upp till 1:20.

Märkeffekt finns från 400 kVAr upp till 25000 kVAr

Exempel på förluster, mekanisk förlust sjunker vid högre märkeffekt:

  • 400 kVAr, R/X – 3.0%
  • 2000 kVAr, R/X – 2.0%
  • 10000 kVAr, R/X – 0.9%

Tveka inte att kontakta oss för mer information om fördelarna och användningsområden för nollpunktsreaktorer från Sweab.

Nollpunktsreaktor

Nollpunktsreaktorer