3-fas spänningsregulatorer

Eaton’s Cooper Power serie, med kapslade 3-fas spänningsregulatorer ger en spänningsreglering med modern teknik, till mellanspänningsnät samtidigt som dessa reducerar installationskostnad och bevarar platsens estetik.

Den kapslade spänningsregulatorn tillsammans med kapslade transformatorer och ställverk kan med fördel väljas när man vill åstadkomma en station med låg profil. Denna typ av stationer är mer diskreta samt att. De kan installeras utan staket.