Clean Air

Clean Air är en helt ny typ av mättransformator som varken har olja eller SF6-gas, utan istället tillverkas med komprimerad luft, även kallad Blue Instrument Transformer.

Clean Air…

  • …är helt fri från F-gas (Fluorine gas)
  • …är CO2- neutral
  • …har ingen GWP (Global Warming Potential)
  • …är explosionssäker!
  • …klarar av temperaturer ner till -55°C
  • …är tillgänglig från 72-245 kV, som strömtransformatorer, spänningstransformatorer och kominerade enheter
  • …är underhållsfria i mer än 30 år