Shuntkondensatorer

Vi erbjuder shuntkondensatorer, även automatiskt inkopplingsbara i steg.

Shuntkondensatorer används för tillförsel av reaktiv effekt för att spänningsnivån ej skall sjunka för lågt.