Uppförandekod

Vår uppförandekod har som syfte att beskriva de krav och förväntningar som finns på våra medarbetares uppförande och beteende i arbetssammanhang. Detta är en grundpelare i vårt systematiska kvalitetsarbete. Uppförandekoden ska lägga grunden för vårt affärsbeteende och etiska förhållningssätt. Uppförandekoden reglerar bland annat vårt arbete med mänskliga rättigheter, diskriminering, affärsetik, säkerhet och hållbarhet.

Dokumentet revideras årligen av kvalitetsansvarig och antas av styrelsen. Läs denna genom att trycka på knappen nedan: