Nollpunktsbildare

Varför nollpunktsbildare?

Det är fördelaktigt att införskaffa nollpunktsbildare när krafttransformatorn inte har ett nollpunktsuttag eller när denna är för klen.

Genom att kompensera med nollpunktsreaktorn över en nollpunktsbildare gör man sig oberoende av krafttransformatorn, d.v.s. reaktorns kompensering av Ic kan fortsätta även om krafttransformatorn är frånkopplad.

Med fördel kan nollpunktsbildaren även göras med 400 V uttag för lokalkraft.

Märkdata:

– Spänningsnivå 6-145 kV
– Märkström lika med Imax för aktuell nollpunktsreaktor
– Storlek på hjälpkraft från 50 kVA
– Finns i både oljeisolerat och torrisolerat utförande beroende på spänningsnivå

Utförande:

Standard med expansionskärl och gasvakt.
Uttag för lokalkraft 400 V med säkringslastfrånskiljare.

Kopplingsarter:

ZNyn11+d – Med hjälpkraft och utjämningslindning
ZNyn11     – Med hjälpkraft
ZN             – Enbart nollpunktsbildare

Genomföringar:

Beröringsskyddade genomföringar när så är möjligt beroende på spänningsnivå.

För enheter upp till 250A används enligt standard Elastimold Interface A för kabelstorlekar upp till 95 mm² . För större kabeldimensioner rekommenderar vi Interface C som har ändavslut för kablar upp till 240 mm².