Centralt system för selektivt jordfelsskydd

EFD500

  • Möjlighet till kontinuerlig tillståndskontroll i kΩ av aktuella linjer
  • Selektivt högohmigt jordfelslarm för respektive linje
  • Tillförlitlig frånkoppling av alla lågohmiga jordfel 5 kΩ
  • Detektering av intermittenta jordfel av transient karaktär
  • Kan även kompletteras med överströmsskydd

I utförande EFD500c ingår även avstämningsfunktion av en nollpunktsreaktor.