Reaktorer

Strömbegränsningsreaktorer

Strömbegränsningsreaktorn är ansluten i serie med linjen. Typiska användningsområden är minskning av felströmmen, lastbalansering i parallella kretsar och begränsning av strömvågen vid inkoppling av ett kondensatorbatteri. Dylik reaktor minskar kortslutningsströmmen till nivåer till märkdata på utrustning nedströms från reaktorn.