Faskompensering

Faskompensering

Faskompenseringen beror på om den reaktiva lasten är av induktiv eller kapacitiv typ.

  • En induktiv last kompenseras med en kapacitiv last – en shuntkondensator
  • En kapacitiv last kompenseras med en induktiv last – en shuntreaktor

Faskompenseringens syfte är att öka belastningens effektfaktor, det vill säga, minska fasskillnaden mellan spänning och ström.

Faskompensering är metoder i ett växelströmssystem för att minska den reaktiva effekt som anslutna laster ger upphov till genom att lasterna orsakar fasskillnad mellan spänning och ström. Den reaktiva effekten är effekt som inte förbrukas av den anslutna lasten utan sänds tillbaka till växeleffektkällan. Sändandet och mottagandet av reaktiv effekt ger överföringsförluster och de reaktiva strömmarna reducerar elkraftsledningarnas kapacitet att överföra nyttig effekt.

Shuntkondensatorn

Med automatik för inkoppling av olika steg, alternativt för en fast märkeffekt.

Shuntreaktorn

Med automatik för steglös reglering 1:10, alternativt för en fast märkeffekt.