Kondensatorbatterier 10-400 kV

Vi erbjuder:

  • Kondensatorbatterier 10-400 kV
  • Övriga typer av kondensatorer, till  exempel snedavstämda kondensatorbatterier, övertonsfilter, för både hög- och mellanspänning.