DC Ställverk

Likriktartransformatorer, likriktare, likströmsställverk till likriktarstationer för spårväg och tunnelbana.