Mättransformatorer

Strömtransformatorer

Image 1

Oljeisolerade strömtransformatorer tillgängliga från 72.5kV till 550kV

SF6 isolerade strömtransformatorer tillgängliga från 72.5kV till 800kV

Induktiva Spänningstransformatorer

Image 2

Oljeisolerade induktiva spänningstransformatorer tillgängliga från 72.5kV till 800kV

SF6 isolerade induktiva spänningstransformatorer tillgängliga från 72.5kV till 800kV

Kapacitiva Spänningstransformatorer

Image 2

Kapacitiva spänningstransformatorer tillgängliga från 46kV till 1200kV

Kombinerade enheter

Image 3

Oljeisolerade induktiva spänningstransformatorer tillgängliga från 72.5kV till 300kV

SF6 isolerade induktiva spänningstransformatorer tillgängliga från 72.5kV till 800kV