Vi utgör den oumbärliga bron mellan köpare och säljare

Produktgrupper

Sweab Elteknik AB

Vårt produktprogram är anpassat för den Skandinaviska marknaden från ett flertal utländska marknadsledande leverantörer.
Det är vår uppgift att hantera och bevaka hela händelseförloppet från förfrågan till leverans och därmed underlätta för kund, likväl leverantör.
Vi arbetar som agent för utländska ledande leverantörer inom elkraftteknik och vår främsta uppgift är att utgöra den oumbärliga bryggan mellan köpare och säljare.

Nyheter

Välkommen till Sweab Elteknik på Elfack 7-10 maj 2019 på Svenska Mässan i Göteborg!

  Välkomna till vår monter A02:40! Vi kommer, tillsammans med våra leverantörer, att finnas på plats på Svenska Mässan i Göteborg 7-10 maj. På plats kommer bl.a. representanter från Trench Group att vara för att diskutera…

Sweab bjuder in till ett seminarium i Nyköping den 8-9:e november.

Vi kommer att gå igenom bl.a. faskompensering och nollpunkten. Kontakta oss för information!

Leverantörer