Elkvalitet

Shuntreaktorer

Shuntreaktorn är den mest kostnadseffektiva lösningen för att upprätthålla spänningsstabilitet.

Kompensering av kapacitiv uppladdning sker till följd av att reaktorn kompenserar reaktiv effekt.Läs mer!