Svenska Kraftnät – Ökning av överföringskapaciteten! Installation live av transmission line monitor från Lindsey.

Svenska Kraftnät har installerat monitorer från Lindsey på en transmissionslinje. Monitorerna mäter bland annat temperatur på ledaren och avstånd till mark och tar in väderdata i mjukvaran, för att ge en prognos av överföringskapaciteten upp till en vecka i förväg. Detta leder till att man kan få bättre översikt, planera och på sikt, öka överföringskapaciteten.

I takt med att storstäderna växer, ökar även problematiken med överföringskapaciteten.

Med hjälp av Lindsey och deras SMARTLINE-TCF (Transmission Capacity Forecast), så kan man få ett dynamiskt mätvärde och en tillförlitlig prognos som visar på välbehövlig, ytterligare överföringskapacitet.

För ytterligare information eller vid frågor, vänligen kontakta oss.

Länk till artikel!

Svenska Kraftnät have installed monitors from Lindsey Manufacturing, on a transmission line. The monitors measure the temperature on the conductor, current, and distance to ground with Lidar and use a weather forecast to give a reliable forecast of the capacity, up to a week in advance. This gives a better overview,  better abilities to plan and the ability to increase the capacity.

As the big cities grow, the problems with capacity on the lines increase. We can help to increase the capacity.

With the solution from Lindsey and their SMARTLINE-TCF (Transmission Capacity Forecast), you get a dynamic line rating (DLR) and a reliable forecast with an increased, well needed, capacity.

For more information or questions, do not hesitate to contact us.