Transmissionsövervakning

Dynamic Line Rating, d.v.s. mätning av realtidsvärden, har funnits i många år.

Nu kan man få en tillförlitlig (98%) prognos, upp till en vecka i förväg som ger en ökad överföringskapacitet.

Med hjälp av faktiska mätvärden, bl.a. lasermätning av avstånd till mark, lär sig SMARTLINE- TCF hur ledningen påverkas av olika förhållanden, och ger en prognos på kapaciteten.

TLM är självförsörjande och mäter ledartemperatur, belastning och faktiskt avstånd till mark. Prognosen tas fram med hjälp av aktiv inlärning av ledarens beteende av SMARTLINE-systemet.

TLM kan installeras på luftledningar från 69 kV. upp till 765 kV.

TLM är förkortningen för Transmission Line Monitor, monitorn som man installerar på luftledningen.

TCF är förkortningen för Transmission Capacity Forecast, prognosen som ger överföringsföringskapaciteten.

Dynamic Line Rating, that is, measurement of actual values, has been around for many years.

We can now get an accurate (98% or more) forecast, up to a week in advance. With the forecast you can increase the capacity on the line.

Thanks to real time measurements, namely LiDAR measurement of actual distance to ground, SMARTLINE-TCF learns, and give a forecast of capacity.

The TLM is self-powered and measures conductor temperature, load and actual distance to ground.

SMARTLINE is a learning-based system that makes extensive use of statistical correlation and forecasting techniques to actively learn over time how line behavior varies with weather and load.

The TLM can be installed on conductors from 69 kV. up to 765 kV.

TLM – Transmission Line Monitor

TCF – Transmission Capacity Forecast.