Emergency Restoration System

Emergency Restoration System (ERS) är en komplett ställning som kan monteras direkt vid oplanerade avbrott eller vid planerade avbrott för att utföra underhållsarbete. Den levereras komplett med alla delar och verktyg för montering. ERS kan monteras inom några timmar. Designad och testad enligt IEEE Standard 1070-2006.

Stormar, jorderosion, is, översvämningar och uppsåtliga handlingar kan skada och förstöra ledningsstrukturer. Lindseys ERS struktur är designade för att snabbt få upp ledningen.

Emergency Restoration System (ERS) structures are designed to rapidly bypass permanent transmission towers at any voltage in any terrain. Lindsey ERS can be erected in hours and are suitable for hand, crane, and helicopter installation methods.

Though designed for temporary use, many utilities have kept Lindsey towers in continuous service for over a decade and counting because of their robust design.

Storms, soil erosion, ice, earthquakes, flooding and willful acts all can damage or destroy towers. Lightweight Lindsey ERS structures are designed to rapidly get lines back in service. By quickly and safely bypassing damaged permanent structures, ERS structures allow you to rebuild or replace the permanent structures without time constraints.