Information angående Corona-situationen

 

Vi håller kontinuerligt kontakt med våra huvudmän (leverantörer) vad beträffar möjliga konsekvenser i deras produktion/ leveranser till följd av Coronaviruset.

 

De som har aktuella beställningar till leverantörer i Italien (Trench Italia, Trafo Elettro & Coelme) håller vi informerade per e-mail och då först och främst de som har leveranser i närtid (mars-april). Fabrikerna har vidtagit säkerhetsåtgärder vilka kan innebära en viss förkortning av arbetstiden. Transporter till- och från fabrikerna flyter på som det ska.

 

Fabriker i Tyskland (Heine), Österrike (Trench Austria) samt USA (Cooper) har vidtagit säkerhetsåtgärder. Produktion och leveranser fungerar som tidigare. Inga aviseringar i dagsläget om förseningar med anledning av Coronaviruset.

 

Kontakta oss direkt om ni har frågor om detta!