Teknikområden


Image 1

Jordfelshantering i distributionsnät

Steglöst reglerbara nollpunktsreaktorer NX med tillhörande avstämningsautomatik, oavsett symmetrigrad.

Centralt system för komplett jordfelshantering.

Nollpunktsbildare NT, med eller utan lokalkraft. Finns både i oljekylt och luftisolerat utförande.

Nollpunktsmotstånd NM, både påbyggda motstånd på NX och primärmotstånd.

Kombinerade NT NX NM även känd som NEA, kombinerad reaktor/bildare/motstånd med eller

utan lokalkraft.

Läs mer!
Image 3

Elkvalitet

Shuntreaktorer, steglösa eller i steg reglerbara för att hålla ner spänningen när belastningen är låg.

Shuntkondensatorer för tillförsel av reaktiv effekt för att spänningsnivån ej skall sjunka för lågt.

Snedavstämda kondensatorbatterier, övertonsfilter och spänningsregulatorer.Läs mer!
Image 2

Mättransformatorer

Ström- och spänningstransformatorer för både hög- och lågspänning, utförande i olja eller SF6. Utbudet består av bl.a. kapacitiva och induktiva spänningstransformatorer, strömtransformatorer, kombinerade ström- och spänningstransformatorer.

Läs mer!
Image 3

Kraftförsörjning

Transformatorer från 0,4kV/50 kVA till 550 kV/600 MVA för distribution och industriella tillämningar.

UPS-system 400 kVA – 40 MA för upp till 24 kV

Distributionstransformatorer i två utföranden.
Oljeisloerad: Primärspänning ≤ 36 kV effekt ≤ 30 MVA
Gjutharts: Primärspänning ≤ 36 kV Effekt ≤ 10 MVA

Även industrilikriktare finns i vårt produktutbud.
Läs mer!

Image 3

Kopplingsutrustning

Enpoliga brytdon upp till 24kV samt 36kV.

Frånskiljare, manuella och motordrivna från 1,2 kV till 72 kV och märkström från 400 A till 160 000 A.

Enfasisolerade skenor upp till 36 kV och 6500A (AC)

Trefas gjuthartsisolerade skenor upp till 24 kV 12000 A (AC) alt. 33 kV, 18000 A (DC)
Läs mer!