Kraftförsörjning

Krafttransformatorer

Image 2

Oljeisolerade krafttransformatorer för elproduktionsanläggningar, elnät och industrier med primärspänning upp till 550 kV och märkeffekt upp till 700 MVA.

Distributionstransformatorer

Image 2

Oljeisolerade: Primärspänning ≤ 36 kV Effekt ≤ 30 MVA

Gjutharts: Primärspänning ≤ 36 kV Effekt ≤ 10 MVA

Dynamisk & Statisk UPS

Image 2

Roterande UPS försörjd via svänghjul eller batteri. Enhetseffekt ≤2500 kVA, för systemeffekter upp till 40 MVA. För låg- eller mellanspänningsdistribution.

Statisk UPS upp till 400 kVA enhetseffekt för lågspänningsdistribution

DC-Stationer

Image 2

Likriktartransformatorer, likriktare, likströmsställverk till likriktarstationer för spårväg och tunnelbana.