Jordfelshantering i distributionsnät

Nollpunktsreaktorer

Image 1

Storsäljaren från Trench Österrike, den steglöst reglerbara nollpunktsreaktorn.

Kombinerade Nollpunktsenheter

Image 1

Kombinerad bildare med reaktor och motstånd.

Läs mer!

Avstämningsautomatik

Image 2

EFC50i med dess ECI är Trenchs patenterade lösning för automatisk avstämning av en nollpunktsreaktor i symmetriska nät.

Läs mer!

Centralt system för jordfelsskydd

Image 2
Möjlighet till kontinuerlig tillståndskontroll av aktuella linjer.
Selektivt högohmigt jordfelslarm för respektive linje.
Tillförlitlig frånkoppling av alla lågohmiga jordfel < 5 kOhm.
Detektering av intermittenta jordfel av transient karaktär.

Läs mer!

Nollpunktsbildare

Image 3
Nollpunktsbildare i både torrisolerat och oljeisolerat utförande. Specialtransformatorer i distributionsnät anpassade efter svensk standard samt gällande tekniska bestämmelser.

Nollpunktsmotstånd

Image 2
Primära nollpunktsmotstånd i luftisolerat utförande.